Виховна  робота

   Виховна діяльність школи спрямована на виховання в учнів національної свідомості, людської гідності, патріота своєї держави, розвиток духовності учнів та формування загальнолюдських цінностей,  здорового способу життя, а також попередження злочинності та запобігання шкідливим звичкам.

     Організація виховної роботи в школі регламентується нормативно-правовими та законодавчими документами: Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про позашкільну освіту», програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1- 11 класів», Програмою патріотичного виховання учнівської та студентської молоді в навчальних закладах України та іншими нормативно-правовими документами.

    Виховна система школи охоплює весь педагогічний процес, об'єднуючи навчання, позакласну діяльність дітей, різноманітну діяльність і спілкування за межами школи. Головний зміст виховного процесу - розвиток учня, його творчої індивідуальності.

     Виходячи із можливостей школи виховний процес був спрямований на виконання наступних завдань:

- Формування правової культури, прищеплення поваги до прав і свобод людини і громадянина, Конституції, державних символів, правової свідомості.

- Створення сприятливих умов для співробітництва вчителів, учнів та їх батьків, як необхідної умови запобігання відхилень у поведінці учнів.

- Створення умов для розвитку інноваційної особистості та творчої самореалізації кожного учня.

- Формування позитивних загальнолюдських цінностей.

       Зазначені завдання були спрямовані на виконання основної мети виховної роботи у школі, а саме – виховувати учня активним свідомим громадянином незалежної держави, формувати здатність до адаптації у суспільному житті.

        Для реалізації цих завдань у школі був розроблений план виховної роботи навчального закладу та окремі плани педагога-організатора, класного керівника, а також розроблено заходи, які охоплюють всі напрями виховання.

        Весь навчальний рік у шкільному плані розбито на окремі тижні: валеологічного, морального, громадянського, патріотичного, естетичного, правового, національного, екологічного, трудового виховання, що дає змогу конкретизувати види і форми виховної діяльності з учнями, більш цілеспрямовано організовувати роботу з ними. З метою системного підходу та вдосконалення виховного процесу в минулому навчальному році було розроблено та запроваджено єдину форму планів виховної роботи класних керівників.

         Також на початку навчального року було створено банк даних дітей, які потребують соціального захисту, складено соціальні паспорти класів, школи, вивчено стан охоплення учнів у гуртках, секціях у позаурочний час, проведено роботу по залученню учнів до них. Протягом року виявлено і проведено роботу з учнями, які мають девіантну поведінку. З ними проводилась психолого-педагогічна корекційна робота. Ефективність даної роботи підтверджує факт відсутності  дітей, що перебувають на обліку у кримінальній міліції.

         Протягом навчального  року учні школи є учасниками загальноміських та обласних заходів.

         Проводиться значна робота з національного, військово-патріотичного виховання. Учні школи разом зі своїми класними керівниками, вчителями школи брали активну участь у проведенні заходів до визволення м. Ніжина від німецько-фашистських окупантів. Були проведені  патріотичні уроки  «Моя рідна Україна», «А ми тую славу  збережемо», уроки мужності «Слава, визволителям», «Пам’ятаємо. Славимо. Вшановуємо!». До Дня українського козацтва  та захисників України проведена зустріч з учасниками АТО.  До річниці Голодомору  проведені інформаційні хвилини для учнів 2-4 класів «Свічка пам’яті», для 5-9 класів «Трагедія українського народу» . Окрім того, відбулися виховні години "Голодомор та його наслідки для українського народу", Голодомор мовою фактів".  Учні школи взяли участь у акції  «Свічка пам’яті». Проведено свято, присвячене Дню Збройних Сил України за участю випускників школи братів Єфіменків, учасників антитерористичної операції. У день пам'яті загиблих Героїв Небесної Сотні, проведені інформаційні хвилини, лінійка-реквієм «Герої не вмирають». Навчальний  тиждень у школі розпочинається та закінчується з прослуховування Державного Гімну України,  що не лише сприяє формуванню  національної свідомості та поваги до  державних символів, а й дисциплінує учнів, привчає до порядку.    

     З метою вивчення української культури, національних традицій, виховання у школярів почуття патріотизму, формування гордості за країну, в якій вони проживають, проведено виховні години «Ти – громадянин України», «Древня столиця України», «Традиції та звичаї нашого народу», а до Дня української писемності та мови - тематичний тиждень «І найперше було слово…», «Нехай у кожної дитини живе любов до України».

Педагоги школи докладають багато зусиль, щоб виховати справжніх громадян України, людей, спроможних увійти у нове життя, та йти обраним шляхом.

       Художньо-естетичне виховання в школі організоване на уроках музики, образотворчого мистецтва, художньої культури та в позаурочній роботі.

        Один з важливих напрямків цієї роботи - це виявлення найбільш талановитих дітей, які стають опорою при підготовці свят, участі у конкурсах.

З метою сприяння творчому розвитку особистості, художньо-естетичному вихованню в школі було організовано і проведено  виставки-конкурси  «Осіння композиція», "Дари осені". Учні школи  відвідали театр ім. М. Коцюбинського, де переглянули  виставу "Ніч перед Різдвом", здійснили подорож до Києва.     

          Значна увага приділяється моральному вихованню та формуванню правової культури учнів школи. Завдання  правової освіти виконувались шляхом виховання в учнів поваги до Конституції України, законодавства України, державної символіки, вивчення учнями основних положень Загальної декларації прав дитини.  Проведено тиждень права під гаслом «Подорож країною Феміди», в рамках якого проведені різноманітні заходи: бесіди, круглі столи, анкетування, виховні години.

         У  школі діє Рада з профілактики правопорушень.  Профілактична робота проводиться систематично, згідно відповідних планів.

      У школі існує система контролю за відвідуванням учнями занять. У кожному класі ведеться щоденний контроль відвідування. Класний керівник складає щомісячний звіт по відвідуванню учнями навчальних занять, який надає заступнику директора з виховної роботи. Звіти по відвідуванню заслуховуються та обговорюються на засіданнях шкільної ради профілактики. Вживаються необхідні заходи щодо залучення дітей до навчання. З учнями та їх батьками  проводилась індивідуальна профілактична робота, направлена на недопущення пропусків навчальних занять без поважних причин.

     З метою профілактики правопорушень та негативних проявів у поведінці учнів у школі проводяться  бесіди, виховні години, здійснюється контроль за відвідуванням занять учнями школи,  проводились бесіди з учнями та їх батьками  щодо недопустимості пропусків занять без поважної причини, були проведені   рейди  «Запізнення» та «Урок» по виявленню учнів, що спізнюються на уроки та відсутні на останніх уроках. Питання навчання, поведінки учнів розглядається  на батьківських зборах .

        Методичним упровадженням виховної роботи є засідання методичного об’єднання класних керівників, виступи класних керівників на педагогічних радах, нарадах при заступнику директора з виховної роботи. Основним завданням, над яким працює методичне об’єднання є всебічне підвищення компетенції й професійної майстерності кожного класного керівника, підвищення його творчого потенціалу, підвищення якості й ефективності системи виховної роботи класу, школи.

      Важливим завданням у становленні  підростаючого покоління педагогічний колектив школи вбачає у вихованні почуття відповідальності за навколишнє середовище як національну та загальнолюдську цінність, розвиток творчої активності щодо охорони рідної природи. За кожним класом закріплена пришкільна ділянка. Учні нашої школи доглядають та впорядковують братські могили в Конотопському парку.

     Педагогічно-учнівський колектив  співпрацює  з міською радою ветеранів, радою ветеранів залізничників, постійно підтримуються зв’язки з громадськими установами, з органами виконавчої влади: Центром соціального захисту, Центром соціальних служб сім’ї та молоді, товариством «Червоного Хреста», службою у справах дітей з метою надання соціально-правової допомоги дітям та їх батькам, проведення гуманітарних акцій, оперативної допомоги проблемним дітям. 

    Усі класні керівники провели в повному обсязі заняття з циклу «Безпека життєдіяльності» щодо вивчення правил дорожнього руху, заняття щодо вивчення правил протипожежної безпеки, запобігання отруєнь, правил безпеки при користуванні газом, безпеки з вибухонебезпечними предметами, безпеки на воді, безпеки користування електроприладами,  профілактики туберкульозу, гепатиту, гельмінтозу та інших інфекційних захворювань.

     Систематична робота проводиться щодо запобігання дитячому травматизму: викладається курс «Основи здоров'я» 2—9 кл., проводяться виховні години з про­типожежної, радіаційної безпеки; запобігання травматизму від ВНП та випадки утоплення; правил поводження з електроприладами; правила поводження в суспільних місцях.

     Також, з метою запобігання травматизму та підтримання порядку на перервах протягом навчального року організовується чергування по школі учнів старших класів та вчителів.

     У постійній співпраці з батьками є класні керівники. На початку кожного навчального року в школі проводяться батьківські збори, на яких висвітлюється питання внутрішнього розпорядку школи,  правила поведінки учнів в громадських місцях. Кожен класний керівник систематично проводить батьківські збори  не менше 3-4 разів на рік. Регулярно ведеться індивідуальна робота з батьками. Працює Батьківський всеобуч, на який, з метою просвітницької роботи, запрошуються працівники правоохоронних органів та лікарі. Крім того, класні керівники інформують усіх батьків про поведінку їх дитини в індивідуальному порядку.

  Одним з напрямків виховної роботи є оздоровлення дітей влітку, організація їх дозвілля та відпочинку. Задля цього було проведено роз’яснювальну роботу серед батьків та опікунів учнів. Як наслідок, діти з багатодітних та малозабезпечених сімей мали змогу відпочити  разом із своїми однолітками у пришкільному таборі відпочинку для учнів, 5 учнів оздоровитися у заміському таборі с.Вертіївка