Статут гімназії

Ліцензія на провадження освітньої діяльності ЗЗСО

Ліцензія на провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти

Положення про дошкільний підрозділ

Структура та органи управління закладу

Кадровий склад закладу

Освітня програма гімназії на 2020-2021 н.р.

Освітня програма дошкільного підрозділу на 2020-2021 н.р.

Освітня програма 2019-2020

Територія обслуговування

Ліцензований обсяг

Мова освітнього процесу

Наявність вакантних посад

Матеріально-технічне забезпечення

Паспорт закладу

Результати моніторингу якості освіти

Річний звіт про діяльність закладу в 2019-2020 н.р.

Самоаналіз освітньої діяльності закладу

Правила прийому до закладу освіти

Умови доступності закладу освіти для навчання дітей з особливими освітніми потребами

Перелік додаткових освітніх послуг

Стратегія розвитку гімназії

Річний план роботи гімназії 2020-2021 н.р.

Додаток до річного плану роботи гімназії (дошкільний підрозділ)

Річний план роботи гімназії

Правила внутрішнього розпорядку

Правила поведінки здобувачів освіти

Звіт директора за 2019-2020 н.р.

Звіт директора за 2018-2019 н.р.

Фінансовий звіт

 

Кошторис 1 2

Кошторис 2020

Кошторис 2021