Статут гімназії

Ліцензія на провадження освітньої діяльності ЗЗСО

Ліцензія на провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти

Структура та органи управління закладу

Кадровий склад закладу

Освітні програми, що реалізуються в закладі

Освітня програма 2020-2021

Освітня програма 2019-2020

Територія обслуговування

Ліцензований обсяг

Мова освітнього процесу

Наявність вакантних посад

Матеріально-технічне забезпечення

Паспорт закладу

Результати моніторингу якості освіти

Річний звіт про діяльність закладу в 2019-2020 н.р.

Самоаналіз освітньої діяльності закладу

Правила прийому до закладу освіти

Умови доступності закладу освіти для навчання дітей з особливими освітніми потребами

Перелік додаткових освітніх послуг

Стратегія розвитку гімназії

Річний план роботи гімназії

Правила внутрішнього розпорядку

Звіт директора за 2019-2020 н.р.

Звіт директора за 2018-2019 н.р.

Річний звіт про діяльність закладу освіти

Фінансовий звіт

 

Кошторис 1 2

Кошторис 2020 (1)

Кошторис 2020 (2)