Нормативно-правові документи

                        

 

 • Конституція України

 

 • Закон України “Про освіту”

 

 • Закон України “Про загальну середню освіту”

 

 • Закон України “Про національну програму інформатизації”

 

 • Національна доктрина розвитку освіти України

 

 • Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року

 

 • Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти ( 2004 р.)

 

 • Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти ( 2011 р.)

 

 • Державний стандарт початкової середньої освіти ( 2011 р.)

 

 • Указ Президента України від 04.07.05 № 1013/2005 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні»

 

 • Програма роботи з обдарованою молоддю на 2001–2005 роки, затверджена Указом Президента України від 8 лютого 2001 року № 78/2001

 

 • Державна національна програма «Освіта. Україна XXI століття»

 

 

 

 

 

Організація навчально-виховного процесу

2015 - 2016 н.р.

 • Лист МОН України від 26.06.2015 № 1/9-305 «Про вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році»

 

 • Лист Міністерства від 22.05.2015 №1/9-253 «Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»

 

 • Наказ МОН України від 29.05.2015 № 585 «Про затвердження змін до навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня

 

 • Перший урок 2015-2016 навчального року

 

 • Про збір коштів з батьків для придбання підручників для учнів 4-х та 7-х класів (Лист МОН № 1/9-233 від 08.05.15 року)

 

 • Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах (Наказ МОН № 641 від 16.06.15 року)

 

 • ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ І МОЛОДІ (ДОДАТОК до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06. 2015 р. №641)