Національно-патріотичне виховання учнів

             Відродження    України    неможливе    без    пробудження    національної свідомості українського народу, насамперед молоді. Тому особливе занепокоєння викликає відсутність у більшості юнацтва усвідомлення себе, як частини народу, своєї діяльності з інтересами нації.

             Зарадити справі може створення такої системи освіти, яка виховувала б національно-свідомих громадян України.

             Повага до своєї Вітчизни починається з рідного слова, географії, історії рідного краю.

             Великий український педагог К. Ушинський про любов до своєї Батьківщини говорив наступне: "Візьміть, наприклад, будь-якого маленького швейцарця: він пише рідною мовою, абсолютно правильно говорить ясно і чітко, порозмовляйте з ним про Швейцарію, і він здивує твердим і надзвичайно детальним знанням своєї Вітчизни. Він не тільки відмінно знає її міста і містечка, її ріки, джерельця, її гори і підгір'я, фауну і флору, а й навіть більш-менш відомі руїни і пов'язані з ними легенди. Те ж саме помітите ви і в маленьких німців, англійців, а ще більше в американців".

Це написано 135 років назад, але для України актуально і сьогодні.

                Національно-патріотичне виховання не тільки молоді, а й усього населення - це не лише завдання № 1 для кожної нації, кожного народу, кожної держави, але й проблема № 1. Особливо ця проблема актуальна для України, яка століттями виборювала свою незалежність, державність, і в останні десятиліття набуває у важкій внутрішній боротьбі досвід державотворення.

               Патріотичне виховання - це формування патріотичних почуттів, готовності до трудового та героїчного подвигу в ім'я процвітання української держави.

Воно покликане:

 • формувати громадянина-патріота;
 • виробляти глибоке розуміння громадянського обов'язку, готовності у
  будь-який час стати на захист Батьківщини;
 • виробляти   глибоке   розуміння   оволодіння   військовими   і   військово-
  технічними знаннями;
 • спонукати до фізичного вдосконалення;
 • вивчати бойові традиції та героїчні сторінки історії українського народу,
  його Збройних Сил.

             Наукові дослідження переконливо доводять, що учень повинен знаходитись під постійним виховним  впливом матеріальної і духовної культури свого народу.

             Без ознайомлення в сім'ї, школі, з культурою свого народу, пізнання його самобутнього національно-патріотичного обличчя, практичного продовження культурно-історичних традицій, звичаїв та обрядів не можна говорити про успіхи навчально-виховного процесу. В сучасних умовах суспільного розвитку саме школа постає необхідним чинником відродження нації, виховання у молоді національної самосвідомості. Розкутість особистості учня, повага його гідності і самостійності, звернення до витоків народного життя, творче використання у роботі скарбів народної мудрості, духовності, здобутків науки, ідейного потенціалу нашого суспільства, ось дієві чинники, які забезпечують формування особистості громадянина незалежної держави.

          Працюючи  над реалізацією Концепції  національного виховання педагогічний колектив школи постійно спрямовує  виховну  роботу на виховання  свідомого громадянина, гуманіста і патріота України. В школі оформлені  куточки державної символіки, де учні мають змогу  ознайомитися  з державними символами України – Гербом, Прапором, Гімном.  Вчителі школи постійно виховують повагу в учнів до державного Герба, Прапора та Гімну, розвивають  в учнів свідомість  справжніх громадян і патріотів своєї країни. З метою виховання в учнів патріотичних почуттів, національної гідності, забезпечення усвідомлення  ними своєї  етнічної  спільності проведені виховні години  «Краса і велич символів державних» ( 1- 4 кл.),  «Ми українці, велика родина, мова і пісня у нас солов'їна»

 ( 8 кл.),  «Яким є ідеал сучасної молодої людини, громадянина України» ( 9 кл.)

             Основними  завданнями   патріотичного  виховання  є: формування  почуття  патріотизму, любові  до  свого  народу, його  історії , культурних  та  історичних  цінностей; виховання громадянських  почуттів  і  свідомості, поваги  до  Конституції  та інших  законів  України.

              У рамках  патріотичного  виховання  в школі проводяться  виховні  години, бесіди, темами  яких є: святкування знаменних  дат, зокрема, День  визволення  Ніжина, України  від  німецько – фашистських  загарбників; ознайомлення  з  історією  рідного  краю, звичаями  і  традиціями  українського  народу, видатними  людьми України  тощо.

              Патріотичне  виховання  здійснюється  насамперед  у  процесі  навчання. В учнів  закладається  фундамент  знань, формуються  світогляд, національна  самосвідомість. Уже  в молодших  класах  учні  усвідомлюють  такі  поняття, як «Батьківщина»,«подвиг», «патріот». Вчаться  шанувати  землю  батьків, вивчають  свій  родовід

             Згідно з річним планом роботи школи  заплановано і проведено комплекс виховних заходів: «Історія  моєї  України» ( 3-4 кл.) , «Україна  від  давнини  до сьогодення» ( 5 кл ), «Традиції нашого  народу» (6-7 кл), загальношкільна  лінійка   з нагоди  річниці  визволення  України  від  німецько – фашистських  загарбників, покладання  квітів  до  братських могил. Під  час  осінніх канікул  учні  школи  відвідали краєзнавчий  музей. Було проведено  конкурс «Влучний стрілок » .

            З нагоди відзначення річниці визволення Ніжина від німецько-фашистських загарбників у вересні були проведені уроки мужності , покладання квітів до меморіальних плит на честь визволителів, проведено акцію «Подаруй квітку ветерану». Цікаво  і змістовно проведена виховна  година у 8 класі «Пам'ятай  минуле  заради майбутнього», на яку  були  запрошені  співробітники центральної міської  бібліотеки, а також  учасник  партизанського  руху  Колесник  Марія  Василівна .

           Учні  нашої  школи  доглядають  за  братськими  могилами в Конотопському  парку, підтримують  тісний  зв'язок  з  ветеранами-залізничниками.

           До Дня Збройних сил України були проведені «Козацькі забави» між учнями 5–7 класів,  конкурсна програма « Я – справжній чоловік » для учнів 2  та 3 класу.

        Без любові до Батьківщини, готовності примножувати її багатства, оберігати честь і славу, а за необхідності — віддати життя за її свободу і незалежність, людина не може бути громадянином. Як синтетична якість, патріотизм охоплює емоційно-моральне, дієве ставлення до себе та інших людей, до рідної землі, своєї нації, матеріальних і духовних надбань суспільства.

         Підсумовуючи, слід зазначити, що національно-патріотичне виховання підростаючого покоління, є нагальною потребою української держави та суспільства. Прищеплення громадянам любові до рідного краю, його історії, національних звичаїв, традицій, культури, і водночас - підготовка і виховання управлінських кадрів на рівні найсучасніших вимог, а також випрацювання загальнонаціональної ідеї, основою якої має бути повага до прав і свобод кожного члена українського суспільства - ось основні складові успіху національно-патріотичного виховання.